شماره : 7
21 / 3 / 1403 - 6:35
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 736 توسط سمانه پناهی مهر و در روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 06:35:40
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 10
5 / 3 / 1403 - 10:34
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 733 توسط سمانه پناهی مهر و در روز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت 10:34:39
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 49
5 / 2 / 1403 - 9:25
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 702 توسط سمانه پناهی مهر و در روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت 09:25:37
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 9
1 / 2 / 1403 - 10:08
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 688 توسط سمانه پناهی مهر و در روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت 10:08:46
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 3
20 / 12 / 1402 - 8:24
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 666 توسط سمانه پناهی مهر و در روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت 08:24:48
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 4
7 / 11 / 1402 - 14:40
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 626 توسط سمانه پناهی مهر و در روز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت 14:40:11
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 2
29 / 9 / 1402 - 9:13
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 621 توسط mjtsuq و در روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت 09:13:03
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 9
16 / 8 / 1402 - 8:37
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 615 توسط mjtsuq و در روز سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت 08:37:25
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 6
30 / 5 / 1402 - 12:15
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 606 توسط mjtsuq و در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت 12:15:24
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 48
5 / 5 / 1402 - 12:41
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 602 توسط mjtsuq و در روز پنجشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت 12:41:20
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر