شماره : 3
20 / 12 / 1402 - 8:24
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 666 توسط سمانه پناهی مهر و در روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت 08:24:48
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 4
7 / 11 / 1402 - 14:40
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 626 توسط سمانه پناهی مهر و در روز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت 14:40:11
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 2
29 / 9 / 1402 - 9:13
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 621 توسط mjtsuq و در روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت 09:13:03
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 9
16 / 8 / 1402 - 8:37
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 615 توسط mjtsuq و در روز سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت 08:37:25
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 6
30 / 5 / 1402 - 12:15
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 606 توسط mjtsuq و در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت 12:15:24
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 48
5 / 5 / 1402 - 12:41
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 602 توسط mjtsuq و در روز پنجشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت 12:41:20
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 4
19 / 4 / 1402 - 12:11
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 598 توسط mjtsuq و در روز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت 12:11:04
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 5
26 / 3 / 1402 - 20:08
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 589 توسط mjtsuq و در روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت 20:08:53
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 1
20 / 3 / 1402 - 9:55
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 585 توسط mjtsuq و در روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت 09:55:48
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 4
22 / 2 / 1402 - 21:55
ثبت شده در سایت نشریات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی شماره 571 توسط mjtsuq و در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت 21:55:46
© Copyright 2024 https://www.myums.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر